email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 28 јул 2020 13:58

НАРЕДБA о изменама и допунама наредбе о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 9а. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020), и члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, дана 28. јула 2020. године, доноси следећу

НАРЕДБУ
о изменама и допунама наредбе о мерама за смањење ризика од ширења
заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка

I
Наредба о мерама за смањење ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка од 06. јула 2020. године допуњује се и мења са следећим мерама:
- ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21,00 часа до 06,00 часова наредног дана,
- ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21,00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана,
- забрањује се употреба наргила у угоститељским објектима (унутар објекта и у башти),
- налаже се пуна примена свих превентивних мера предвиђених актима Владе РС, локалне самоуправе и осталих надлежних институција које се односе на угоститељске објекте,
- обавезују се лица која обављају угоститељску делатност да не пружају своје услуге лицима која се не придржавају прописаних превентивних мера у угоститељском објекту,
- забрањује се рад трговинским објектима на територији општине Рашка од 24,00 часа до 06,00 часова наредног дана.
- новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, прописану Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020 и 100/2020).
- налаже се Инспекцијским службама општине Рашка да врше контролу над спровођењем ове наредбе.

II
Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до отклањања ризика од ширења заразне болести COVID-19 на територији општине Рашка.

III
Наредбу објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 82-3/2020-1
Дана: 28. јула 2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА

Игњат Ракитић

Прочитано 1925 пута