email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
уторак, 23 јун 2020 10:46

О Д Л У К A о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Рашка који су одржани 21. јуна 2020. године

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 40., 41. и 44. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС'' бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 78. став 2. Закона о избори народних посланика ("Службени гласник РС'' бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - одлука УС, 36/2011, 104/2009 - др. закон, 12/2020 и 68/2020), Изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној дана 22. јуна 2020. године у 12,00 часова, доноси

 

 

О Д Л У К У

о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине

Рашка који су одржани 21. јуна 2020. године

 

 

I

               Овом одлуком утврђују се коначни резултати избора за одборнике Скупштине општине Рашка који су одржани 21. јуна 2020. године.

 

II

На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:

 

-        да је за изборе предато укупно гласачких листића

19.943

-        да је остало неупотребљено гласачких листића

6.208

-        да, према изводима из бирачких спискова, има бирача

19.975

-        да је, према изводима из бирачких спискова, гласало бирача

13.735

-        да је било неважећих гласачких листића

551

-        да је било важећих гласачких листића

13.179

 

  • да су поједине изборне листе добиле следећи број гласова и мандата:

 

Р. б.

Назив изборне листе

Број гласова

Број мандата

1.         

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Игњат Ракитић

9.674

27

2.         

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“

Бојан Миловановић

2.860

7

3.         

Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Срђан Чорбић

645

1

 

III

               Изборна комисија ће у складу са чланом 43. Закона о локалним изборима, најкасније у року од десет дана, од дана објављивања резултата избора, све добијене мандате са изборних листа, доделити кандидатима по редоследу на изборним листама, почев од првог кандидата са листе.

 

IV

               Ова Одлуку ступа на снагу даном доношења и објављује се у ,,Службеном гласнику општине Рашка''.  

 

Образложење

               Дана 21. јуна 2020. године одржани су избори за одборнике Скупштине општине Рашка на 48 бирачких места.

               Изборна комисија је по спроведеном гласању примила Изборни материјал од 48 бирачких одбора. Комисија је утврдила да није било повреда одредаба Закона о локалним изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту.

Имајући у виду напред наведено Изборна комисија општине Рашка, донела је Одлуку у диспозитиву.

              

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:    Против ове Одлуке може се поднети приговор Изборној комисији општине Рашка у року од 24 часа од дана доношења.

              

Број 013-32/20-1

У Рашки дана 22. јуна 2020. године.

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА

 

 

                                                                                                         П Р Е Д С Е Д Н И К

                         М. П.                                                                     Мирко Шћеловић, дипл. правник

Прочитано 4392 пута