email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 23 април 2020 12:02

ЗАКЉУЧАК о стављању ван снаге Закључка о затварању за коришћење библиотека у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ha основу члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 139. став 1. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18) а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", бр. 29/20), Штаб за ванредне ситуације општине Рашка, на препоруку Министарства културе и информисања број 112-01-138/2020-07 од 21. априла 2020. године, дана 22. априла 2020. године, доноси


ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге Закључка о затварању за коришћење библиотека у
Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи

I
Ставља се ван снаге Закључак о затварању за коришћење библиотека у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи бр. Сл. од 20. марта 2020. године.

II
Центар за културу, образовање и информисање Градац је дужан да запосленима у библиотекама обезбеди примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних који се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица), као и мера које се односе на максималан број лица која могу да бораве у затвореном простору, полазећи од делатности установе и функционалног уређења простора посебно са аспекта организације рада у условима епидемије.
Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица у установама културе и да примењују прописане односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну хигијену.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 27. априла 2020. године.

IV
Закључак доставити ЦКОИ „Градац“ и објавити на званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА
Број: Сл.
Дана: 22. априла 2020. године


КОМАНДАНТ ШТАБА
Игњат Ракитић

Прочитано 4147 пута