email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
понедељак, 09 март 2020 11:10

Ј А В Н И П О З И В организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Општине Рашка у партнерству с Програмом Уједињених нација за раз

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Ј А В Н И П О З И В
организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у посебној радној комисији за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Општине Рашка у партнерству с Програмом Уједињених нација за развој
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“ (спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији, а финансира Влада Шведске (SIDA))
Пројекат Платформа за одговорно управљање јавним финансијама који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, а финансира Влада Шведске (СИДА), ради на јачању партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва кроз изградњу транспарентнијег приступа финансирању организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС, а у складу са локалним потребама. Пројекат такође доприноси спровођењу Циљева одрживог развоја из развојне Агенде за 2030.
Бач, Ниш, Рашка, Ваљево и Врњачка Бања изабрани су у оквиру јавног позива за јединице локалне самоуправе за учешће у наведеном двогодишњем пројекту. Одабране општине и градови ће, уз финансијску и стручно-саветодавну помоћ пројектног тима, јачати партнерство између локалних власти и цивилног друштва, на добробит грађана и локалних заједница. Пројекат подржава увођење и ширење транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета јединица локалне самоуправе, чиме се осигурава веће учешће грађана у процесима доношења одлука и унапређује пружање јавних услуга.
Посебна пажња биће посвећена пројектима који доприносе остваривању следећих циљева одрживог развоја: циљ бр. 1 (Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима), циљ бр. 5 (Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице) и циљ бр. 10 (Смањити неједнакост између и унутар држава).
Општини Рашка ће бити пружена подршка у развоју транспарентнијих механизама за расподелу средстава за финансирање пројеката ОЦД за које намене је обезбеђено 66.000 УСД донаторских средстава уз суфинансирање од стране Општине у износу од 19.800 УСД.
Општина Рашка да образује посебну радну комисију за избор предлога пројеката, у чији рад ће, поред представника локалне самоуправе и представника УНДП, бити укључени и представници цивилног друштва.
1. Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор представника једне организације цивилног друштва која ће својим активним учешћем допринети избору најквалитетнијих пројеката на расписаном конкурсу за организације цивилног друштва.
3. Право учешћа на јавном позиву имају удружења и друге организације цивилног друштва основане и регистроване сагласно позитивним прописима Републике Србије.
III КРИТЕРИЈУМИ
Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:
1. да су уписaне у рeгистaр нajмaњe три године прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;
2. да поседују пројектно искуство и експертизу у последње три године;
3. потребно је да поседују искуство у координацији, комуникацији и сарадњи с другим организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва;
4. потребно је претходно искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне и покрајинске управе и лоаклне самоуправе управе, у последње три године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА
Oрганизације цивилног друштва дужне су да доставе следеће доказе:
• попуњен Пријавни формулар (Анекс 1 – Пријавни формулар);
• листу пројеката које је организација реализовала, у последње 3 (три) године (Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима);
• потребно је доставити доказ о чланству у мрежи или другој асоцијацији организација цивилног друштва (уговор, меморандум о сарадњи, потврда мреже или друге асоцијације и сл.);
• потребно је доставити доказ о искуству у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи јавне управе, у последње три године (списак радних тела са приложеним копијама решења/одлука о именовању,записника са сатанака, потврдама надлежног органа и сл.).
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 9.3.2020. године до 19.3.2020. године.
Заинтересоване организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе поштом у затвореној коверти на адресу:
Општина Рашка, Предрага Вилимоновића 1, на писарници
с нaпoмeнoм: „Кандидатура за чланство у посебној радној групи за избор предлога пројеката организација цивилног друштва на конкурсу Општине Рашка у партнерству с Програмом Уједињених нација за развој
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА“
- „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ, НЕ ОТВАРАТИ“ -
ПОСТУПАК ИЗБОРА
За потребе припреме и спровођења поступка избора, као и самог јавног позива, формирана је Комисија за избор представника организација цивилног друштва за чланство у посебној радној групи за израду избор предлога пројеката на конкурсу У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА ПЛАТФОРМА ЗА ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА.
Формирана Комисија дужна је да у року од 7 (седам) дана од дана истека рока за подношење пријава донесе коначну Одлуку о избору представника организација цивилног друштва за чланство у посебној радној групи за избор предлога пројеката (у даљем тексту: коначна Одлука). Коначна Одлука, као и сам јавни позив, објавиће се на званичним интернет страницама Општине Рашка и доставити подносиоцима пријава на јавни позив електронским путем.
Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити на е-mail адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефоном на 036/736-435.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:
1. Анекс 1 – Пријавни формулар
2. Анекс 1 – Образац о реализованим пројектима

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ!

Прочитано 2706 пута