email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
среда, 12 фебруар 2020 10:24

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2020.годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 19.Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 72. Статута општине Рашка („Сл.гласник општине Рашка“, бр. 197/18) и Одлуке о буџету општине Рашка за 2020.годину („Сл.гласник општине Рашка, бр.207/2019), општинска управа општине Рашка дана 11.02.2020.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области
јавног информисања за 2020.годину

I
1. Образује се Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног информисања за 2020.годину.

2. У Стручну комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2020.годину (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1) Слободан Радичевић, из Крушевца, именован на предлог „ПРОУНС“;
2) Јелка Митровић, из Владичиног Хана, самостални медијски радник;
3) Стевица Бјелкић, из Сремске Митровице, именован на предлог „ComNet“.

3. Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије и води седнице.

4. Задатак Комисије је да на основу расписаног јавног конкурса за суфинансирање пројеката, изврши стручну оцену поднетих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава из буџета за 2020.годину за суфинансирање пројеката, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка.

5. Након увида у пристиглу документацију, чланови Комисије даће писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не обављају јавну функцију.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Рашка.

Прочитано 3699 пута