email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
недеља, 26 јануар 2020 14:20

74. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

74. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. јануара 2020. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 72. И 73. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СПОРАЗУМА O САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА СПОРАЗУМА O САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Рашка;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ОД СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ Д.О.О. БЕОГРАД;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за ЛПА;
7. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, генерални секретар Спортског савеза општине Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Николић, генерални секретар Спортског савеза општине Рашка;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник Комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник Комисије;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник Комисије;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, председник Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка, намењених месним заједницама;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НА ИМЕ ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, председник Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка, намењених месним заједницама;
14. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА УРЕЂЕЊЕ ОДНОСА У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ВИЛЕ „РАШКА“ И ВИЛЕ „РАС“ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-37517-CPIH-2/2019 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-474/08 ОД 24.12.2019. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, саветник у Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-38932-CPА-1/2019 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-398/08 ОД 24.12.2019.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, саветник у Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Прочитано 4205 пута